Ucierpiałeś w wypadku? Dowiedz się na jaką pomoc możesz liczyć.

Wtorek, 18 Luty 2020Wypadki mają to do siebie, że zdarzają się bez uprzedzenia.

Prawdopodobnie spotkałeś się już kiedyś  z informacją, że po wypadku samochodowym można otrzymać odszkodowanie z polisy OC sprawcy tego zdarzenia. Jak to działa w praktyce?


Pomoc osobie poszkodowanej, bądź rannej w wyniku wypadku.
Wypadek komunikacyjny może przytrafić się nie tylko kierowcom, ale także pasażerom, rowerzystom czy pieszym. Odszkodowanie należy się wszystkim osobom, które odniosły obrażenia z winy innego kierowcy.

Poszkodowanym przysługuje m.in. zwrot kosztów:

 • zniszczonych przedmiotów osobistych
 • zakupu leków, opatrunków czy środków ortopedycznych
 • kosztów konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych;
 • kosztów dojazdów na wizyty lekarskie i rehabilitację;
 • kosztów nabycia niezbędnych sprzętów wymaganych w normalnym procesie leczenia;
 • kosztów pozostawania pod konieczną opieką osób trzecich

  Ważne - jest to możliwe także wówczas, kiedy sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia lub nie ma opłaconego ubezpieczenia OC. Wówczas odszkodowanie jest przyznawane przez instytucje gwarantującą tj. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.


Pomoc Rodzinie poszkodowanego - wypadek ze skutkiem śmiertelnym 

Rozumiemy, że nawet największa rekompensata nie jest w stanie ukoić bólu po śmierci ukochanej osoby. Chcielibyśmy jednak pomóc Ci złagodzić go w możliwie dużym stopniu. Masz prawo do ubiegania się o świadczenie za przeżyte cierpienie.

Śmierć bliskiej osoby to przede wszystkim bardzo ciężkie przeżycie psychiczne i często spadek poziomu stopy życiowej. Ważną rolę odgrywa funkcja, którą pełnił w rodzinie poszkodowany. Jeżeli jego pensja była ważnym elementem budżetu domowego, a wskutek wypadku sytuacja życiowa jego bliskich uległa znacznemu pogorszeniu, mogą oni starać się o odszkodowanie.

Zajmujemy się nie tylko obecnymi przypadkami, prowadzimy również sprawy dotyczące zdarzeń do 20 lat wstecz. Jeżeli w przeszłości już było wypłacone świadczenie, warto sprawdzić, czy było ono adekwatne do rozmiaru poniesionej szkody. Kiedy zaś Rodzina osoby zmarłej w wyniku wypadku nie ubiegała się o nie, pomagamy w jego uzyskaniu nawet wiele lat po wypadku.

W ramach udzielanego wsparcia pomagamy uzyskać:

 • rentę alimentacyjną dla bliskich, których zmarły utrzymywał finansowo,
 • zwrot kosztów pochówku, nawet przy uzyskaniu odszkodowania z ZUS,
 • zadośćuczynienie za wywołane cierpienie,
 • odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa pogorszeniu.

Jeżeli ucierpiałeś w wyniku śmierci bliskiej Ci osoby, ubieganie się o zadośćuczynienie możesz argumentować:

 • cierpieniem i szkodą psychiczną,
 • subiektywnymi odczuciami, takimi jak: ból, osamotnienie czy tęsknota,
 • zaburzeniem dotychczas funkcjonującego modelu rodziny,
 • pogorszeniem stanu psychicznego swojego oraz bliskich.

Świadczenie z reguły zarezerwowane jest dla najbliższych członków rodziny, za których uznaje się małżonków, rodziców, rodzeństwo i dzieci. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Osoby będące w zażyłych relacjach ze zmarłym, nawet jeśli nie są członkami jego rodziny, mogą otrzymać świadczenie. Sąd analizuje ich stopień powiązania emocjonalnego ze zmarłym. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej może więc zostać przyznane także: dziadkom, wnukom, macochom i ojczymom, konkubentom, rodzeństwu przyrodniemu, dzieciom przyjętym na wychowanie przez rodziców zastępczych.

Weźmiemy pod uwagę rozmiar poniesionej krzywdy, stopień pokrewieństwa, siłę więzi pomiędzy poszkodowanym a zmarłym.

Pamiętaj, że śmierć bliskiej osoby to krzywda, za którą należy Ci się rekompensata. Krok po kroku pomożemy Ci w jej uzyskaniu.

WAŻNE w zakresie szkód osobowych w wypadkach:

 • Przyznane odszkodowanie wypłacone będzie z TU bezpośrednio na Twoje konto / bez obaw, że Kancelaria nie wywiąże się z umowy.
 • Nie pobieramy opłat za udokumentowane koszty leczenia, rehabilitacji, rachunki związane z wypadkiem, przyznaną rentę – otrzymasz w pełnej wysokości udokumentowane fakturami wszystkie koszty związane z powrotem do zdrowia
 • Nie obawiaj się stresu związanego z formalnościami – wspieramy na każdym etapie dochodzenia o rekompensatę
 • Okres przedawnienia to 3 lub 20 lat
 • Oferujemy także wsparcie i reprezentowanie przed Sądem, jeśli zajdzie taka potrzeba

Za naszym pośrednictwem uzyskasz także pomoc w zakresie wypadków w pracy, w rolnictwie oraz w sytuacji zaniżonych odszkodowań w przypadku decyzji naprawy samochodu na podstawie kosztorysu.

Podziel się tą wiedzą z osobami z Twojego otoczenia – jest duże prawdopodobieństwo, że dla kogoś będą to cenne informacje.

Jesli potrzebujesz pomocy w opisanych kwestiach, skontaktuj się ze mną:

Elżbieta Szojda

Mobilny Doradca Klienta:
Elżbieta Szojda
tel. 796-424-152
elzbieta.szojda@gmail.com

 

.