Pomoc studentom

Informacje kontaktowe

Opis

Profesjonalna pomoc studentom w zakresie pisania opracowań, prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich,podyplomowych i zaliczeniowych. Możliwe różne formy i zakres pomocy: • wybór tematu i przygotowanie konspektu pracy, spisu i literatury • pisanie pracy w całości lub w wybranym zakresie, na przykład jedynie części metodologicznej i analiza uzyskanych wyników badań, • korekta przedstawionego przez studenta materiału, złożenie redakcyjne w całość, • likwidacja części zawierającej plagiat, • wykonywanie prezentacji w programie Power Point. Główne kierunki –administracja, prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość,logistyka, bankowość, ubezpieczenia, bezpieczeństwo wewnętrzne, bhp, sport, turystyka i rekreacja, kosmetologia, fizjoterapia, rehabilitacja, dietetyka, psychologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, pedagogika, resocjalizacja, logopedia, terapia zajęciowa, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne, zarządzanie i wiele innych, także inżynierskie ( proszę pytać ). Trwają zapisy na nowy rok akademicki. Zapraszam do kontaktu